Gestuurde boring


Gestuurde boring | Zwolle | Vreugderijkerwaard | IJssel

Een grote boorinstallatie staat aan de Vreugderijkerweg in de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle. Met een precisie gestuurde boring kan worden bepaald waar honderden meters verderop nieuwe kabels en leidingen weer de grond uit komen.

Gestuurde boring

Gestuurde boring eerste aanzet Ruimte voor Rivier: foto Sacha Wunderink

De gestuurde boring is een HDD techniek (horizontaal gestuurd boren) waarmee wij leidingen, kabels enz. ondergronds kunnen aanleggen zonder beschadiging of overlast op maaiveld niveau. Tevens kunnen wij met deze techniek onder de aanwezige obstakels boren en beschadiging aan aanwezige objecten voorkomen zoals bijvoorbeeld; spoorbanen, wegen, vaarwegen en gebouwen.

Gestuurde Boring, voorbereiding

ZWOLLE – Een grote boormachine – t.b.v. de gestuurde boring – in de Vreugderijkerwaard heeft de voorbereidingen voor Ruimte voor de Rivier bij Zwolle ingeluid. De eerste aanzet voor het project Ruimte voor de Rivier bij Westenholte (Zwolle) is er. In opdracht van het waterschap Groot Salland trekt de aannemer O&S International Drilling nieuwe kabels en leidingen m.b.v. HDD door de kleigrond van de Vreugderijkerwaard.

Zo blijven de bewoners van de drie boerderijen in dit stukje Zwols buitengebied op het netwerk van gas, water en elektra aangesloten en op vaste telefonie. Met de klus, waarbij gebruik gemaakt wordt van een gestuurde boring, is een bedrag van enkele tonnen gemoeid. “En je kunt de bewoners niet door de plannen voor Ruimte voor de Rivier ineens afsluiten van gas en elektra”, zegt een woordvoerder van het waterschap Groot-Salland.

Gestuurde Boring, zonder schade

De ondergrondse kabels en leidingen waarvan nu nog gebruik wordt gemaakt liggen precies in het gebied waar grond wordt afgegraven om geulen aan te leggen en de dijk te verleggen, om zo de IJssel meer ruimte te bieden in tijden van hoge waterstanden. Ze liggen op slechts anderhalve meter diepte en zouden bij het graafwerk onherroepelijk beschadigd raken, met alle gevolgen van dien.

De nieuwe kabels komen zes meter onder de grond te liggen. Daarvoor is gekozen omdat een dijk zo’n beetje in het midden van het kabeltraject van zevenhonderd meter ligt, zegt voorman Gerrit Visser van aannemer Baas. “Een gestuurde boring op zes meter diepte geeft geen schade aan de dijk, als we dat hoger doen wel.”