Gestuurde boring


Project: Zwolle | Vreugderijkerwaard | IJssel

Persbericht

Een grote boorinstallatie staat aan de Vreugderijkerweg in de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle. Met precisie (gestuurde boring) kan worden bepaald waar honderden meters verderop nieuwe kabels en leidingen weer de grond uit komen.

Gestuurde boring te Zwolle

Gestuurde boring eerste aanzet Ruimte voor Rivier: foto Sacha Wunderink

Gestuurde Boring eerste aanzet Ruimte voor Rivier

ZWOLLE – Een grote boormachine in de Vreugderijkerwaard heeft de voorbereidingen voor Ruimte voor de Rivier bij Zwolle ingeluid. De eerste aanzet voor het project Ruimte voor de Rivier bij Westenholte (Zwolle) is er. In opdracht van het waterschap Groot Salland trekt de aannemer O&S International Drilling nieuwe kabels en leidingen m.b.v. gestuurde boring door de kleigrond van de Vreugderijkerwaard.

Zo blijven de bewoners van de drie boerderijen in dit stukje Zwols buitengebied op het netwerk van gas, water en elektra aangesloten en op vaste telefonie. Met de klus is een bedrag van enkele tonnen gemoeid. “En je kunt de bewoners niet door de plannen voor Ruimte voor de Rivier ineens afsluiten van gas en elektra”, zegt een woordvoerder van het waterschap Groot-Salland.

De ondergrondse kabels en leidingen waarvan nu nog gebruik wordt gemaakt liggen precies in het gebied waar grond wordt afgegraven om geulen aan te leggen en de dijk te verleggen, om zo de IJssel meer ruimte te bieden in tijden van hoge waterstanden. Ze liggen op slechts anderhalve meter diepte en zouden bij het graafwerk onherroepelijk beschadigd raken, met alle gevolgen van dien.

De nieuwe kabels komen zes meter onder de grond te liggen. Daarvoor is gekozen omdat een dijk zo’n beetje in het midden van het kabeltraject van zevenhonderd meter ligt, zegt voorman Gerrit Visser van aannemer Baas. “Een gestuurde Boring op zes meter diepte geeft geen schade aan de dijk. Als we dat hoger doen wel.”